Οι άνθρωποι βιώνουν την εμπειρία τους με ποικίλους και αντιφατικούς τρόπους καθορίζοντας ο καθένας μια ξεχωριστή, μοναδική ταυτότητα. Ο πολιτισμός διαφαίνεται ως μια βιωμένη εμπειρία ενώ οι αναπαραστάσεις κατέχουν σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση αυτών των αντιλήψεων. Σε αυτό το σημείο επιστρατεύεται η πολιτιστική βιομηχανία -με την υποστήριξη της τεχνολογίας- που δημιουργεί μουσεία, θεματικά πάρκα και διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Ο καταναλωτής ή πελάτης είναι πλέον το κλειδί περισσότερο από ποτέ. Η εξέλιξη της τεχνολογίας την τελευταία δεκαετία έχει διαφοροποιήσει την θέση του καταναλωτή / πελάτη, στο σημείο όπου η εταιρική σχέση δεν καλύπτεται πια με το παλαιότερο Β2Β ή Β2C μοντέλο. Η ανάγκη για την μετάδοση του επιθυμητού μηνύματος μέσα από την εταιρικές διοργανώσεις είναι ολοένα εντονότερη καθώς το κοινό ενός event διαθέτει πια μεγαλύτερες προσδοκίες από το παρελθόν.

Οι νέες δυνατότητες της τεχνολογίας οφείλουν να αναγνωριστούν και να εδραιωθούν ώστε με τη δυναμική τους να γίνει πραγματικότητα μια νέα, βελτιωμένη εμπειρία στους παρευρισκόμενους ενός event, μιας εταιρικής εκδήλωσης ή ακόμα και μιας ενδοεταιρικής παρουσίασης. Το θέαμα χρησιμοποιείται συχνά ως εργαλείο προβολής καθώς αυτή η έμμεση διαφήμιση οπωσδήποτε προσδίδει κύρος, αλλά σπουδαιότερα, προσφέρει την υπόσχεση μιας μακροχρόνιας δυνατής παρουσίας.